Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123079354 АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ-Стара Загора
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. "Генерал Столетов" 127
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци BG051PO002-1.1.04-0020-C0001
Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград BG051PO002-1.1.04-0034-C0001
За по-добър живот BG051PO001-5.1.04-0039-C0001
"Консорциум Браян" за квалификация и мотивация на уязвимите групи за конкорентно включване на и интегриране на пазара на труда чрез обучение BG051PO001-1.1.10-0133-C0001
"По-добра работна среда за по-ефективен труд" BG051PO001-2.3.03-0442-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Амарант България" ООД" BG051PO001-2.3.03-0443-C0001
Община Гулянци - ефективна администрация BG051PO002-1.3.07-0166-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз