Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175158691 "Е.С.Ф. КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Васил Левски 4, ет.4, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев BG051PO002-1.4.02-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз