Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Мила Александрова Маринова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил” BG051PO001-5.2.12-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз