Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040595851 "КПМГ България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1142, бул. Фритьоф Нансен 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз BG051PO002-1.3.02-0004-C0001
Извършване на одити за целите на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. BG161PO005-4.0.01-0022-C0001
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА BG161PO001-1.5.03-0002-C0001
Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма ''СВИЛОЦЕЛ'' ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия BG161PO003-2.3.01-0004-C0001
Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в ''КЦМ'' АД BG161PO003-2.3.01-0030-C0001
Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт BG051PO002-1.5.03-0005-C0001
Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик BG051PO002-1.1.04-0061-C0001
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Казанлък BG051PO002-1.1.04-0013-C0001
Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация Плевен BG051PO002-1.1.04-0058-C0001
Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO002-1.1.05-0003-C0001
Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“. BG161PO003-1.1.07-0326-C0001
"Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация” " BG051PO002-3.2.04-0004-C0001
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ BG051PO002-1.1.08-0021-C0001
Функционален анализ и оптимизиране структурата на звената на КЗД BG051PO002-1.1.08-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз