Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200274804 Вили - Боян Иванов
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище кв . Въбел, ул. Адигея № 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подкрепа за социално включване BG051PO001-5.2.06-0073-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз