Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Блага Иванова Събева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство” BG051PO001-5.2.06-0197-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом BG161PO001-1.4.07-0011-C0001
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА МБАЛ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - ГР. ЛОМ BG161PO001-1.1.12-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз