Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131095588 "Опус адвъртайзинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
Превенция на риска от навонения чрез укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато в чертите на гр.Костинброд BG161PO001-1.4.06-0018-C0001
"Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" BG161PO001-3.1.03-0056-C0001
„Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища” BG161PO001-1.1.11-0020-C0001
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград” BG161PO001-1.1.11-0023-C0001
Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики. BG051PO002-1.3.04-0021-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СБАЛОЗ” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0686-C0001
"Мога - моето образование - голяма алтернатива" BG051PO001-4.1.06-0036-C0001
Грижи в домашна среда за независим и достоен живот BG051PO001-5.1.04-0028-C0001
ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви BG051PO001-4.1.05-0128-C0001
,,Светът на куклите- умален модел на моя свят" BG051PO001-4.1.05-0132-C0001
Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация BG051PO001-4.1.05-0195-C0001
Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер BG161PO003-2.4.01-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз