Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148022609 "Пецински" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна 9002 гр. Варна ул. "Гладстон" бл.6в,ап.74
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на речното корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, община Велики Преслав BG161PO001-4.1.04-0037-C0001
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз