Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351743 Община Панагюрище
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Панагюрище 4500 Панагюрище гр. Панагюрище - 4500, пл. “20-ти април” № 13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище 03.02.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча 29.12.2008 962 200 962 200 0 962 200 34,00 Приключен
Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за с. Попинци, Община Панагюрище 12.01.2009 25 043 25 043 0 25 043 28,00 Приключен
Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, Община Панагюрище 12.01.2009 51 392 51 392 0 51 392 28,00 Приключен
Дневен център за възрастни хора с увреждания 01.11.2010 157 270 157 270 0 157 260 14,00 Приключен
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище 13.12.2010 1 631 857 1 631 857 0 1 387 078 11,00 Приключен
Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище 03.06.2011 657 452 657 452 0 624 580 24,00 Приключен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище 23.06.2011 447 914 447 914 0 425 519 28,00 Приключен
Панагюрище-столица на свобододата 23.11.2011 4 262 145 4 008 472 250 619 4 008 472 33,13 Приключен
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище 20.03.2012 673 374 673 374 0 673 374 24,00 Приключен
Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище 14.09.2012 38 863 788 37 668 956 10 933 954 37 462 395 43,13 Приключен
„ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ” 29.11.2012 137 209 137 209 0 130 314 18,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище" 14.12.2012 15 640 033 14 831 990 906 822 14 831 990 40,10 Приключен
Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот 20.05.2013 4 235 656 4 235 656 0 4 023 874 31,53 Приключен
Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014 – 2020 г. 27.11.2013 49 680 49 680 0 49 680 9,00 Приключен
Укрепване капацитета, компетентността на Общинската администрация – Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им 06.01.2014 49 587 49 587 0 49 587 9,00 Приключен
„С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“ 10.03.2014 158 827 158 827 0 158 750 18,00 Приключен
„Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище“ 05.08.2014 61 189 61 189 0 61 189 16,23 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
От векове знаем как 17.06.2008 15,00 Приключен
"Днес бързам за училище" 19.06.2008 15,00 Приключен
Училище без граници 21.10.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз