Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000386776 ОБЩИНА РАДОМИР
Седалище Област: Перник Oбщина: Радомир 2400 Радомир гр. Радомир, пл. „Свобода” №20
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАДОМИР” 03.02.2009 3 495 724 3 495 724 0 3 512 738 24,00 Приключен
„За един по-добър живот на самотноживеещи хора и хора с увреждания в община Радомир” 25.06.2009 117 164 108 118 9 240 108 041 12,00 Приключен
„УЧИЛИЩЕТО - МОЯТ ДЕН И МОЕТО БЪДЕЩЕ” 24.09.2009 106 721 106 721 0 106 716 10,22 Приключен
Повишаване на енергийната ефективност в НУ"Арх.Зиновий", НУ "Любословие", ОУ "Хр.Смирински", ОДЗ "Радомирче", ЦДГ "Слънце" и ЦДГ "Осми март" чрез внедряване на енергоспестяващи мерки 13.12.2010 1 902 726 1 902 726 0 1 617 317 24,00 Приключен
"Интегриран воден проект за град Радомир" 15.04.2011 1 836 806 1 836 806 0 1 836 806 60,40 Приключен
Повишаване ефективността на общинската администрация на общините Радомир и Земен 02.11.2012 105 952 105 952 0 105 952 14,13 Приключен
„СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА РАДОМИР“ 30.11.2012 222 339 222 339 0 205 188 15,00 Приключен
Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие 21.10.2013 67 301 67 301 0 67 301 9,00 Приключен
Надграждане компетенциите на администрацията на община Радомир за повишаване на нейната ефективност. 30.07.2014 83 906 83 906 0 83 906 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Социо-консултанско бюро за предоставяне на услугата "Домашен помощник" 14.05.2008 12,00 Приключен
"Алтернативни грижи за развиване на социални и трудови умения за деца от ДДЛРГ "Радост" 19.06.2009 14,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„За да можем повече” 02.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” 30.11.2011 58,87 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз