Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200178345 "Експрешънс"ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна,район Одесос,ул."Батак"№4,ет.6,ап.24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик BG161PO001-1.1.11-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз