Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200299857 "Конкредо" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р.София, ул. "Позитано"№9,бл.2,вх-А,ет.3,офис 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик BG161PO001-1.1.11-0017-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово BG051PO002-2.2.08-0059-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ BG051PO002-2.2.08-0058-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай BG051PO002-2.2.08-0063-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЛЪКИ BG051PO002-2.2.08-0213-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Доспат BG051PO002-2.2.08-0057-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО BG051PO002-2.2.08-0060-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки BG051PO002-1.3.07-0054-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември BG051PO002-1.3.07-0023-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0077-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развите на гр. Малко Търново" BG161PO001-5.3.03-0031-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Мадан BG051PO002-2.2.12-0078-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0113-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Доспат с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0114-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0090-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Котел с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0091-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМИ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0446-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Лъки с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.15-0114-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз