Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176247118 Обединение Одит експерти
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 22, вх. А, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ" В С.АРБАНАСИ” BG161PO001-3.1.01-0003-C0001
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора” BG161PO001-3.1.01-0005-C0001
Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера BG161PO001-1.1.05-0008-C0001
Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна BG161PO001-1.1.05-0009-C0001
Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив BG161PO001-1.1.05-0010-C0001
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София BG161PO001-1.1.05-0013-C0001
Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0014-C0001
Ремонт и модернизация на сградата на Оперо-филхармонично дружество, гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0015-C0001
Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0017-C0001
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен BG161PO001-1.1.05-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз