Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201736142 "Трейд консулт 11" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София пл. Славейков 11, ет.2, офис 5-6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
У ДОМА ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО -Център за ранна интервениция BG051PO001-5.2.06-0241-C0001
"Училището - място за интеграция на децата от етническите малцинства" BG051PO001-4.1.03-0307-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз