Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115631816 Община Куклен
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Куклен 4101 Куклен ул.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” №43
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
,,Укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен - Манастир ,,Св. Св. Козма и Дамиан” („Св. Врач”) - с. Гълъбово при km 5+839, община Куклен” 05.02.2010 709 269 709 269 0 709 269 24,00 Приключен
Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен 03.06.2011 903 785 903 785 0 858 596 24,00 Приключен
"Културни празници на Куклен - Да претворим традициите" („КУКЛЕН НА ЖИВО” 2012 – 2013) 09.08.2011 313 837 286 872 37 096 272 528 24,00 Приключен
Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ Отец Паисий, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация за ВЕИ 28.03.2012 323 746 310 937 14 929 264 296 24,00 Приключен
Достоен живот за хората от Община Куклен 06.12.2012 121 177 121 177 0 118 534 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"За децата на град Куклен - равни възможности и равен шанс" 17.06.2011 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз