Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175671441 ДЗЗД Консорциум ИОО-МБМД-С
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Солунска №56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG051PO001-3.2.01-0002-C0001
Развитие на рейтинговата система на висшите училища BG051PO001-3.2.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз