Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201254797 "КиК Корект Комерс"ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица ул. "Св.Княз Борис І" № 29, бл. С, вх. А, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение от Община Горна Оряховица BG051PO001-5.2.07-0207-C0001
"Създаване и развитие на "Евробилдинг" инкубатор" като регионална структура в подкрепа на малкия и среден бизнес" BG161PO003-2.2.01-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз