Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831162054 "Моливчето" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Красно село", бл. 5, вх. Б, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията BG051PO002-2.4.02-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз