Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115842966 ЗЕД България ГД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив, ул."Солунска" № 1Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността на „Костов – 69”ЕООД, гр.Пловдив BG161PO003-2.1.06-0569-C0001
"Конкурентспособност и развитие на "Универсал -95" ООД BG161PO003-2.1.08-0009-C0001
"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги" BG161PO003-2.1.08-0203-C0001
Подобряване на конкурентните предимства на Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД чрез сертификация съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0211-C0001
Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие BG161PO003-2.1.08-0252-C0001
Модерно обслужване и конкурентоспособност, чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно стандарт СЯД 9001:2008 в "Медицински център д-р Тонев" ЕООД BG161PO003-2.1.08-0021-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0022-C0001
"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0112-C0001
Здравноосигурителен фонд "Медико-21" АД - качество и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.08-0121-C0001
Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005 BG161PO003-2.1.08-0123-C0001
Конкурентоспособност на СД "ХИК-91 Пацев и с-ие" чрез внедряване на система за управление на безопасността на храните BG161PO003-2.1.08-0136-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз