Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104105099 "Санита"-ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул."Бачо Киро"№12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение от Община Горна Оряховица BG051PO001-5.2.07-0207-C0001
Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд BG051PO001-2.3.02-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз