Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104659006 Сдружение"Съюз на българските журналисти в Горна Оряховица"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица ул."Отец Пайсий"№4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение от Община Горна Оряховица BG051PO001-5.2.07-0207-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз