Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200677342 МАШИНХЕД ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "6-ти септември" №222А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността на „Костов – 69”ЕООД, гр.Пловдив BG161PO003-2.1.06-0569-C0001
„Костов – 69” ЕООД – напредък чрез модернизация BG161PO003-2.1.13-0077-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Некрато" ЕООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0386-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз