Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413732 Община Долни Дъбник
Седалище Област: Плевен Oбщина: Долни Дъбник 5870 Долни Дъбник гр. Долни Дъбник обл.Плевен ул. „Христо Янчев” № 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник 12.01.2009 1 085 633 1 085 633 0 1 085 633 28,00 Приключен
СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ – ПОМОЩ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ СТАРИ ХОРА И БОЛНИ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 30.06.2009 102 401 98 827 3 704 94 217 12,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник 13.12.2010 1 114 264 1 063 014 56 594 903 562 14,00 Приключен
Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина 03.06.2011 847 180 847 180 630 820 917 24,00 Приключен
„Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник” 13.02.2012 420 329 386 462 37 798 386 462 24,00 Приключен
Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник 22.11.2012 217 746 217 746 0 214 287 16,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции 29.05.2013 81 680 81 680 0 81 680 7,00 Приключен
Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 01.11.2013 75 103 75 103 0 75 103 9,00 Приключен
Защитено жилище „Св. Иван Рилски” – село Садовец, община Долни Дъбник 02.12.2013 129 313 129 313 0 129 313 16,00 Приключен
Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции 29.07.2014 138 202 138 202 0 138 202 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз