Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000159458 Община Белоградчик
Седалище Област: Видин Oбщина: Белоградчик 3900 Белоградчик ул. „Княз Борис І” 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик 12.01.2009 0 0 0 8 935 28,00 Прекратен
Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик 12.01.2009 0 0 0 33 354 28,00 Прекратен
Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики 10.04.2009 216 829 216 829 0 216 829 18,00 Приключен
"Реформиране на ДДЛРГ "Надежда" и предоставяне на социална услуга "Преходно жилище" 17.06.2009 193 309 191 898 2 037 191 898 14,00 Приключен
Достоен живот за всички 03.11.2010 156 320 156 320 0 142 483 14,00 Приключен
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" 23.11.2011 2 564 606 2 391 462 363 421 2 391 462 50,80 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик 12.04.2012 786 611 786 611 2 365 668 619 21,00 Приключен
„ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗАЕДНО ЗА НАШИТЕ БЛИЗКИ” 21.11.2012 190 024 190 024 0 174 600 14,20 Приключен
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик 22.04.2013 80 624 80 624 0 84 914 12,00 Приключен
„Повишаване ефективността на общинската администрация в Община Белоградчик” 01.10.2013 65 788 65 788 0 65 788 12,00 Приключен
Равни в училище 10.10.2013 77 624 77 624 0 77 624 12,00 Приключен
Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик 25.10.2013 73 921 73 921 0 73 921 9,00 Приключен
„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик” 18.12.2013 162 534 162 534 0 154 407 18,00 Приключен
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик 13.06.2014 167 067 167 067 0 179 202 15,00 Приключен
Компетентни и мотивирани служители на Община Белоградчик 20.08.2014 85 032 85 032 0 85 032 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” 28.06.2011 64,03 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Гражданският сектор - фактор в местното развитие BG051PO002-2.3.01-0330-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз