Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000852957 Община Шабла
Седалище Област: Добрич Oбщина: Шабла 9680 Шабла ул. „Равно поле” 35
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл, рехабилитация, реконструкция и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори, пречиствателни съоръжения и реконструкция, рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Шабла 12.01.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм 10.04.2009 230 607 230 607 0 230 607 14,00 Приключен
"УЧИЛИЩЕТО - ВЪЗПИТАТЕЛ В СЪВРЕМЕННИ ЦЕННОСТИ" 18.09.2009 45 851 45 851 0 45 804 12,00 Приключен
ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО: предоставяне на качествени социални услуги на територията на община Шабла 02.11.2010 131 118 131 118 0 116 856 14,00 Приключен
„Равни шансове за хората от уязвимите групи в Община Шабла” 29.11.2012 192 466 192 466 0 178 142 14,00 Приключен
Общинска администрация гр. Шабла – модел за подражание 05.12.2013 60 559 60 559 0 60 559 9,00 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация – Шабла 13.08.2014 78 948 78 948 0 78 948 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" 14.12.2012 46,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз