Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124707323 Асоциация за подпомагане на екологичния и селски туризъм
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. "България" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПАРТНЕР-НЕТ: Ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво BG051PO002-2.3.01-0030-C0001
Устойчиво развитие на клъстер "Кулинарни изкуства и гостоприемство" BG161PO003-2.4.01-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз