Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131225423 Интегра консулт проект ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София,бул.Христо Смирненски №2,ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ние сме част от Вас BG161PO001-1.1.11-0016-C0001
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз