Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Служба по трудова медицина Медиана" ЕООД
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени” BG051PO001-5.2.07-0119-C0001
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” BG051PO001-5.2.12-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз