Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024663 Община Банско
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Банско 2770 Банско пл. Никола Вапцаров 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм 10.04.2009 158 135 158 135 0 158 135 18,00 Приключен
Да подобрим качеството на живот на хората в неравностойно положение чрез услугите “социален асистент” и “домашен помощник” 26.06.2009 93 457 88 682 5 990 88 666 12,00 Приключен
За по-добро бъдеще 18.09.2009 186 025 186 025 0 186 025 13,42 Приключен
Към социално включване чрез социално предприемачество 10.11.2009 270 888 270 888 0 270 848 13,10 Приключен
ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр.Банско и гр.Добринище 13.12.2010 921 191 921 191 0 783 013 16,00 Приключен
Корекция на река Глазне в гр. Банско - І етап, община Банско 01.06.2011 875 603 875 603 0 831 822 24,00 Приключен
Приятелството прави чудеса 22.11.2011 156 116 156 116 0 156 116 18,23 Приключен
Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ 23.11.2011 2 205 933 2 205 933 0 2 095 637 24,00 Приключен
Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън 06.06.2012 243 066 243 066 0 243 066 22,30 Приключен
"Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" 01.08.2012 39 001 602 37 823 754 11 950 265 32 568 529 50,70 Приключен
Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин 13.08.2012 333 371 333 371 0 316 702 24,00 Приключен
По-добро управление в община Банско 23.10.2012 67 004 67 004 0 67 004 18,00 Приключен
Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на община Банско с цел постигане на по-ефективна общинска администрация 02.09.2014 75 758 75 758 0 75 758 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз