Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112587834 "БМ КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик гр.Пазарджик, община Пазарджик, ул."Стоян Ангелов" №83, ет.5, ап.31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово BG161PO001-4.1.04-0073-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ "Слънчице" с.Калугерово и ОУ "Кочо Честимински" с.Динката, община Лесичово BG161PO001-4.1.03-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз