Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104092980 Янтра прес
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново бачо киро 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица BG051PO001-5.2.07-0172-C0001
„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени” BG051PO001-5.2.07-0119-C0001
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново BG161PO001-1.1.12-0012-C0001
Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.1.09-0021-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” BG051PO001-4.3.04-0061-C0001
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм BG161PO001-1.4.09-0014-C0001
Социална отговорност "Пътни строежи - Велико Търново" АД към своите служители,чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място BG051PO001-2.2.03-0328-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз