Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121715845 "София Истейтс Едно" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, Район Красно село, жк."Борово", ул.Борово" №55, ет.1, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово BG161PO001-4.1.04-0073-C0001
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово BG161PO001-1.4.06-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз