Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130832993 "АМТЕСТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Кап. Андреев" № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Закупуване на производствена линия за SMT монтаж на елктронни компоненти. BG161PO003-2.1.06-0400-C0001
ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕЩ ЗА СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ И ИНСПЕЦИОНЕН КОНВЕЙЕР BG161PO003-2.1.06-0450-C0001
LED осветлението - осветление на бъдещето BG161PO003-1.1.04-0017-C0001
Въвеждане на добра производствена практика „Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи” BG161PO003-2.1.12-0469-C0001
Въвеждане на нови технологии в производството на АТМ Електроникс ООД чрез линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху електронни компоненти BG161PO003-2.1.13-0427-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0421-C0001
Автоматизация на процеси: Спойка вълна, Повърхностен монтаж, Ремонт на Повърхностен Монтаж и Лакиране BG161PO003-2.1.13-0210-C0001
" Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”" BG161PO003-1.1.07-0534-C0001
Въвеждане в серийно производство на иновативни безжични пожароизвестителни системи BG161PO003-1.1.07-0274-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз