Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123729594 "Вифор 2006" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. "Дондуков" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване производствения потенциал на "Крес-Д" ЕООД чрез обновяване технологичната база и въвеждане на нови технологии" BG161PO003-2.1.06-0315-C0001
Изграждане на технически капацитет за серийно производство на иновативен продукт "Балансирана хидравлична зъбна помпа" BG161PO003-1.1.04-0016-C0001
"Модерно управление в процеса на подготовка на тръбопроводи по безизкопни технологии" BG161PO003-2.1.12-1253-C0001
Създаване на конкурентно предимство и формиране на стратегии на успеха на "Българска роза" АД BG161PO003-2.1.13-0258-C0001
"Инсталация за производство и монтаж на облицовка за повредени тръбопроводи" BG161PO003-1.1.03-0017-C0001
"Внедряване в производството на нов иновативен продукт "Хидравлична зъбна помпа" предназначена за автомобилостроенето". BG161PO003-1.1.07-0206-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз