Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121707300 ТТ ПЛЮС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1111 София район Слатина, ж.к Гео Милев, ул. Хемус, бл. 45-51, вх. Г, ет. 4, ап. 65
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване на производствения капацитет на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта BG161PO003-2.1.06-0513-C0001
Технологична иновация в производството на PVC и технически профили BG161PO003-2.1.07-0068-C0001
Увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на нова гама продукти с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.13-0250-C0001
Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
"С грижа за създаването и управлението на благоприятни предпоставки за здравословни условия на труд във фирма "Мармодом" ООД" BG051PO001-2.3.02-0257-C0001
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "Копривлен - мрамор" ЕООД чрез намаляване на енергоемкостта на производството и оптимизиране на енергийните разходи в предприятието" BG161PO003-2.3.02-0167-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз