Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Седалище Област: Бургас Oбщина: Поморие 8200 Поморие ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. ,,СОЛНА” №5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПОСВ и съпътстващи съоръжения на гр. Поморие 12.01.2009 350 849 350 849 0 350 849 28,97 Приключен
Обновяване на образователната инфраструктура – общ.Поморие 24.06.2010 5 556 677 5 520 771 39 607 5 520 771 30,53 Приключен
"Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към улица "Морска" в кв. "Свети Георги", град Поморие" 03.06.2011 929 561 929 561 0 883 083 23,63 Приключен
"Фестивал-палитра от изкуства" 09.08.2011 424 261 424 261 0 403 048 26,70 Приключен
"Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" 23.11.2011 1 571 055 1 529 367 41 718 1 529 367 24,00 Приключен
Изграждане на ЦНСТ в община Поморие 16.03.2012 577 712 577 712 0 577 712 24,00 Приключен
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА 13.08.2012 428 122 419 122 10 200 398 166 24,00 Приключен
Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води град Поморие 15.11.2012 72 815 992 70 513 720 18 550 551 70 507 188 41,07 Приключен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие 10.07.2013 155 277 155 277 0 147 513 24,00 Приключен
Подобряване на работата на Общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й 19.08.2013 73 607 73 607 0 73 607 12,00 Приключен
По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие 13.11.2013 72 642 72 642 0 72 642 9,00 Приключен
КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОГРЕС - повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие чрез предоставяне на обучения 10.01.2014 74 567 74 567 0 74 567 11,13 Приключен
„Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в гр. Поморие” 07.03.2014 205 957 205 957 0 205 896 20,00 Приключен
Компетентност и прогрес – част 2: надграждащи обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие 22.08.2014 70 178 70 178 0 70 178 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас 25.08.2011 62,10 Приключен
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз