Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200191511 "ЛК - СЪРВИЗ" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе, ул.19-ти февруари №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ РУСЕ BG051PO001-5.2.06-0033-C0001
"Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги" BG161PO003-1.1.05-0231-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз