Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175902460 СНЦ "Трансгранични инициативи за сътрудничество и обучение"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1164 София ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ул. МАРИН РУСЕВ № 10, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите BG051PO002-3.1.02-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз