Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200758794 В и М Одит ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Христо Белчев" № 18, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0004-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0008-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции “Бюра по труда” Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. „Меден рудник” и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0006-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0010-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0007-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0002-C0001
Модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Русе, Силистра и Попово за устойчиви градски ареали BG161PO001-1.1.04-0009-C0001
Престиж и ефективност с ISO 9001: 2008 и IT технологии BG161PO003-2.1.08-0632-C0001
Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15 ноември 1972 г. BG051PO002-1.3.06-0013-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Нова Загора, Плевен и Сандански за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0013-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда ” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0012-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София - райони „Сердика” и „Възраждане”, за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0011-C0001
Зелени алтернативи- oбразование за устойчиво развитие BG051PO001-7.0.07-0073-C0001
"Ефикастност и ефективност чрез енероспестяващи технологии и въвеждане на ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0099-C0001
Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията, чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните. BG051PO002-3.1.08-0016-C0001
„Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.” BG051PO002-3.1.08-0017-C0001
„е-консулски услуги” BG051PO002-3.1.08-0031-C0001
Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система BG051PO002-3.2.06-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз