Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име IT00765230198 СТОРТИ АД
Седалище Държава: Италия (Italy) гр. Мотта Белуфи, обл. Кремона, ул. Ф. Диоли 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване” BG161PO003-2.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз