Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160077511 Е-Макс Консулт" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Калиакра № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия" BG161PO003-2.1.06-0078-C0001
Увеличаване на конкурентоспособността на „ТМТ-Елком” ООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса (ИССУБ). BG161PO003-2.1.12-1110-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието. BG161PO003-2.1.12-1137-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството BG161PO003-2.1.13-0337-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.13-0391-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на “ТОП ФЛОТ” ООД чрез внедряване на иновативни продукти. " BG161PO003-1.1.07-0711-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Зографа" ООД чрез внедряване на иновативен технологичен процес за производство на стелажна система за магазини от стоманена ламарина и профили чрез внедряване на машина с фиброоптична система за лазерно рязане" BG161PO003-1.1.07-0037-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Ратт Пак” ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт. BG161PO003-1.1.07-0660-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт. BG161PO003-1.1.07-0646-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз