Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201070270 "ИНТЕРАЦИО" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул."Никола Габровски" №18, ет.7, ап.24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово" BG161PO001-4.1.03-0084-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз