Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 835012269 ЕТ "ЕСАШ - ЕМИНЕ ЕЮБОВА"
Седалище Област: Търговище Oбщина: Омуртаг 7913 Горна Хубавка УЛ. ОМУРТАГ 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора BG051PO001-5.2.07-0130-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз