Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000590540 Община Котел
Седалище Област: Сливен Oбщина: Котел 8970 Котел пл. “Възраждане” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците в община Котел 29.12.2008 574 811 574 811 0 744 161 34,00 Приключен
Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Котел 01.06.2011 107 601 107 601 0 102 221 12,00 Приключен
Подобряване състоянието на образователната инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец 27.02.2012 560 025 521 652 38 373 443 404 24,00 Приключен
Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел 25.10.2012 908 060 884 858 23 202 884 858 38,10 Приключен
„Обучение на служителите в Община Котел за по-добро административно обслужване и подпомагане на устойчивото развитие” 20.05.2013 63 965 63 965 0 63 965 12,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Котел с цел подобряване ефективността на работа. 15.08.2013 72 586 72 586 0 72 586 12,00 Приключен
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Котел 21.10.2013 62 540 62 540 0 62 540 10,60 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Котел с помощта на надграждащи обучения 29.01.2014 80 126 80 126 0 80 126 9,00 Приключен
Подобряване на грижата за уязвими деца в Община Котел чрез разкриване на ЦНСТ и ЦСРИ в общността 17.09.2014 192 800 192 800 0 192 797 13,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел 29.12.2008 34,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз