Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201711228 Ей Би Ди Си Корп ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул."Попова шипка" №26, вх.А, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера BG161PO001-1.4.05-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз