Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115787886 адв. Евелина Божикова
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив, ул."Парчевич"№2 бизнес център офис 302
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай BG161PO001-1.4.06-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз