Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101682601 "Астра 2005" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. Свети Климент Охридски 59
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Бани, община Разлог" BG161PO001-4.1.04-0028-C0001
"Предпазване на населени места в Община Доспат от наводнения - село Барутин" BG161PO001-4.1.04-0074-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз