Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000235831 Община Джебел
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Джебел 6850 Джебел УЛ.”ЕДЕЛВАЙС” №19
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в община Джебел 05.11.2010 117 078 117 078 0 117 059 12,00 Приключен
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ "Хр.Ботев", гр.Джебел 27.02.2012 976 806 976 806 0 833 268 26,67 Приключен
Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност 02.01.2014 58 608 58 608 0 58 608 9,00 Приключен
Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им 17.04.2014 37 760 37 760 0 37 760 9,00 Приключен
Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност 06.08.2014 176 342 176 342 0 176 342 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз