Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126145300 "Ф.И.С. Консулт"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1113, общ.Столична, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул."Юрий Гагарин" №30, блок Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр.Момчилград / I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92 BG161PO001-4.1.04-0030-C0001
По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино BG161PO001-3.1.03-0005-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград BG161PO001-4.1.03-0063-C0001
Повишаване ефективността на общинска администрация Минерални бани BG051PO002-1.1.04-0022-C0001
Повишаване ефективността на администрацията в община Върбица BG051PO002-1.1.04-0059-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман BG051PO002-1.3.07-0167-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж BG051PO002-1.3.07-0085-C0001
Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград BG051PO002-1.3.07-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз