Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117690418 "СИП 2000" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Борово 7174 Борово гр. Борово 7174, област Русе, Община Борово, ул. Цар Калоян" №23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прозрачната и почтена администрация в област Русе - ефективен партньор на гражданското общество за устойчивото му европейско развитие BG051PO002-1.2.02-0116-C0001
Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - София. BG161PO001-1.1.07-0021-C0001
Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе BG051PO002-1.3.04-0018-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.11-0043-C0001
Корекция на дере село Попина, община Ситово BG161PO001-4.1.04-0010-C0001
"Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” BG161PO001-3.2.03-0006-C0001
В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020 BG161PO001-5.3.02-0015-C0001
„ЕФЕКТИВНО, ЕФИКАСНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А” BG051PO002-1.1.07-0050-C0001
Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие BG051PO002-1.3.07-0158-C0001
Ефективни политики в Община Стражица BG051PO002-1.3.07-0030-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера BG051PO002-1.3.07-0106-C0001
Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики BG051PO002-1.3.07-0112-C0001
Чрез обучение на служителите, към ефективна общинска администрация Ветрино BG051PO002-2.2.12-0054-C0001
Общинска администрация Мъглиж - Компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.12-0047-C0001
Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.12-0007-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите в Община Сухиндол BG051PO002-2.2.12-0030-C0001
Повишаване на компетентността и уменията на служителите в Община Брегово BG051PO002-2.2.12-0034-C0001
Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива BG051PO002-2.2.12-0013-C0001
Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0015-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик BG051PO002-2.2.12-0058-C0001
Община Копривщица –съвременна и ефективна BG051PO002-2.2.12-0063-C0001
Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация-Попово BG051PO002-2.2.12-0032-C0001
Община Летница – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0009-C0001
Повишаване квалификацията и мотивацията на служителите в Община Бойчиновци BG051PO002-2.2.12-0092-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово BG051PO002-1.1.07-0039-C0001
Община Медковец-компетентна и съвременна BG051PO002-2.2.12-0057-C0001
Повишаване административния капацитет в Община Суворово BG051PO002-2.2.12-0028-C0001
КОМПЕТЕНТНИ И ЕФЕКТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ – СЪВРЕМЕННА АДМИНИСТРАЦИЯ BG051PO002-2.2.15-0039-C0001
Повишаване на ефективността на служителите в Община Брегово BG051PO002-2.2.15-0024-C0001
Ефективна общинска администрация Смядово BG051PO002-2.2.15-0021-C0001
Община Ветово – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0070-C0001
Общинска администрация Две могили – в услуга на гражданите BG051PO002-2.2.15-0093-C0001
Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите BG051PO002-2.2.15-0076-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в Община Опака BG051PO002-2.2.15-0033-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0075-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0005-C0001
Ефективна общинска администрация Балчик BG051PO002-2.2.15-0108-C0001
Община Твърдица – компетентна общинска администрация BG051PO002-2.2.15-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз